Qigong

Qigong är en del av den klassiska kinesiska läkarvetenskapen.
Inom kinesisk medicin ser man människan som en helhet, både vad gäller kropp och själ. Qi betyder livsenergi och är det energiflöde som cirkulerar runt i kroppen och det är när det flödet störs som sjukdomar uppstår. Det är denna energi man balanserar med hjälp av bla qi andning.( andra metoder är bla akupunktur, massage och örtmedicin)
Qi inom qigong är desamma som fysisk andning, vilket anses vara en av de viktigaste inslagen för en människans livskraft. Man utgår inte bara från att andning är nödvändig, utan även från hur djupt vi andas, vår andnings kvalite och syrets upptagningsförmåga. Att ha god Qi är att andas djupt, kunna hålla god andning, att kroppen ska ta upp syret och att din lugna andning skall ge styrka och balans.

 

Qi Gong är övningar som balanserar de 5 elementen vatten, trä, eld, jord och metall. För att hitta en inre balans och vara friska behöver de olika elementen och deras energier vara balanserade.  

Varje element är kopplad till särskilda organ i kroppen, särskilda känslor, en färg, ett väderstreck och en årstid (i Kina finns fem årstider). Varje element har dessutom en yin-meridian och en yang-meridian. Det finns även ett nyckelord som tillhör varje element.

De känslor som varje element är kopplat till, delar man in i två grupper; ”positiva” känslor och ”negativa” känslor. Med detta menar man inte att vissa känslor är bättre än andra. Alla känslor är nödvändiga och bra. Det du ska undvika är att de blir för obalanserade eller negativa. Ilska är viktigt att kunna känna. Men det är inte hälsosamt att ständigt gå runt med ilska och låta det gå ut över andra utan konkret anledning.

Boka Qi gong 30 min + Avslappning 30 min